Начало FrogNews Сигнал до Гешев за опити да се открадне от КТБ АД единственото в Югоизточна Европа находище на гипс в с. Кошава
0

Сигнал до Гешев за опити да се открадне от КТБ АД единственото в Югоизточна Европа находище на гипс в с. Кошава

0

Сигналът до Главния прокурор на Република България Иван Гешев е подписан от Георги Христов и Георги Зяпков и е срещу действията и бездействията на синдиците на КТБ, както и на членовете на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, по отношение на опити за увреждане на масата на несъстоятелността на ГИПС АД, съответно – на масата на несъстоятелността на КТБ АД.

Сигналът сочи конкретни действия и бездействия на лица от мениджмънта на ГИПС АД, както и на свързани с това дружество лица и търговски дружества, а също така и на лица и дружества, явяващи се или представляващи „кредитори“ на същото дружество, оплетено в престъпни схеми.

.

Лицата са до болка познати – почти до един свидетели на Специализираната прокуратура по т.нар. „Мегадело КТБ“, начело с Бисер Андонов Лазов.

Под носа на синдиците на КТБ АД като „най-голям кредитор“ на ГИПС АД удобно се е наместило дружеството „Гипс Кошава майнинг“ ЕООД, което дружество е с капитал 1 000 лева и засега е дъщерно дружество на едноличния си собственик – „ГИПС КОШАВА“ АД, собственост от своя страна на три физически лица – преобладаваща част от тях от мениджмънта на ГИПС АД, последното дружество – очевидно умишлено докарано до фалит от самите тях.

Описаното в сигнала вземане на „Гипс Кошава майнинг“ ЕООД срещу ГИПС АД от списъка на кредиторите с предявени приети вземания по чл.685, ал.1 от ТЗ възлиза на абсурдните и приети безкритично от синдика Любен Иванов – 86 574 104,38 лева.

Подписалите сигнала призовават за внимателно и акуратно запознаване с всички изложени факти и обстоятелства, с всички приложени към сигнала документи, за задълбочен анализ на записите в Търговския регистър и обявените документи.

Източник: FrogNews

Сподели: