Начало FrogNews Катя Николова: За 15 години Обединението на жените-социалистки напълно заслужи важната си роля в БСП
0

Катя Николова: За 15 години Обединението на жените-социалистки напълно заслужи важната си роля в БСП

0

”БСП трябва да демонстрира самочувствие и смелост и да поиска от хората доверие да управлява, за да направим България справедлива и социална страна”, отбеляза в доклада си председателят на ОЖС по време на VI Отчетно-изборна конференция

За 15 години Обединението на жените-социалистки напълно заслужи важната си роля в БСП. Това каза неговият създател и несменяем председател от 2005 година до днес Катя Николова в доклада си по време на VI Отчетно-изборна конференция. Тя отбеляза, че това е пореден и последен за нея доклад, тъй като няма да се кандидатира за нов мандат.

„В тази организация събрахме нашия ентусиазъм, таланта и идеите ни за развитието на партията. И поехме след мечтата си за свят, в който доброто е повече от лошото, красивото е повече от грозното, разумното е повече от безразсъдното“, каза тя.

Обединението на жените-социалистки дава приноса си в осъществяването на политиката на БСП със своите над 200 клуба в страната и над 7500 активистки.

„Ние, жените, ясно съзнаваме нашата специална мисия днес, когато политическата система е в криза, за съхраняване единството на БСП като европейска модерна партия, отбеляза още Катя Николова в доклада си. – Знаем, че най-важното е да работим за възвръщане на загубеното доверие сред част от избирателите, за представяне пред обществото на такива политики и на кауза, за която хората да гласуват и отново да се върнат при БСП. А за това е необходимо да водим отговорен диалог с тях, да имаме посредници и говорители в гражданското общество. Да предлагаме добри подходи и управленски решения, които да създадат усещането за стабилност и перспектива. Без противопоставяне, омраза и разделение“.

Катя Николова припомни и темите, по които Обединението на жените-социалистки е работило системно и успешно през годините. „Клубовете ни все по-отчетливо и ярко успяваха да поставят в дневния ред на обществото проблемите, свързани с насилието, демографската криза, бедността, каза тя. – Обръщайки поглед назад, си спомням емоциите, ентусиазма и радостта от постигнатия успех в налагането на най-важната за нас тема – равнопоставеността на половете в партийните ни програми и практика. През последните 4 години акцентите в нашата работа бяха поставени върху няколко теми – активно и убедено участвахме в начинания, свързани с политиката за защита на жените на пазара на труда и преодоляване разликите в заплащането с мъжете, борбата срещу бедността и безработицата, както и за квалификация и обучение през целия живот, в защита на майчинството и децата, за спиране на демографската криза, срещу насилието във всичките му форми, срещу трафика на хора“.

Катя Николова отбеляза също, че предстоящия 50-ти Конгрес на БСП е натоварен с много очаквания и огромна отговорност за бъдещето не само на партията, но и на държавата. „Очакваме Конгресът да излъчи послание към обществото, че БСП е силна и дава своята заявка да управлява страната с политики, които ще гарантират на българските граждани достоен живот, по-висок жизнен стандарт, социална защита, добави тя. – БСП трябва да демонстрира самочувствие и смелост и да поиска от хората доверие да управлява, за да направим България справедлива и социална страна. Това ще е нашата мисия – да работим за спасяване на страната от пагубното дясно управление“.

В доклада си Катя Николова постави много висока оценка на работата на клубовете през последните 4 години. „Те бяха изключително активни и това личи от многобройните мероприятия, които организираха по основните за Обединението теми, отбеляза тя. – Много се гордея и се радвам, че нашата организация се отличава с единство и разбирателство. Благодаря на членовете на Бюрото за активната им и сърцата работа през изминалите години. Благодаря за всички идеи, предложения, участия в различни форуми и за добре свършената работа, която днес ни дава самочувствие и ни изпълва с добри очаквания за утрешния ден. Благодаря от сърце и на членовете на Националния съвет, които пропътуваха стотици километри, за да присъстват и да участват в заседанията и дискусиите. Те отделяха от личното си време за почивка, за да присъстват на форумите на Националния съвет, за което съм признателна. Благодаря и на жените народни представители и членове на Европейския парламент. Те в своята всекидневна работа и с битките, които водят, отстояват правата на жените. Вярвам, че новото ръководство на Обединението ще надгражда създадените добри практики и ще отстоява завоюваните позиции, донесли му признание, както от страна на партньори, така и на опоненти. Да бъда председател на Обединението на жените-социалистки в БСП за мен беше чест“.

Източник: FrogNews

Сподели: