Начало FrogNews Иван Гешев стана докторант по международно право без да знае чужд език
0

Иван Гешев стана докторант по международно право без да знае чужд език

0

Главният прокурор Иван Гешев ще завърши докторантура в Правно-историческия факултет (ПИФ) на Югозападния университет ”Неофит Рилски” – Благоевград. Той е избрал в катедра ”Международно право и международни отношения”. Любопитна подробност е, че за въпросната докторантура е задължително докторатът да има добра чуждоезикова подготовка, но три документа, публикувани на сайта на ВСС показват, че Гешев не знае чужд език.

Научен ръководител на главния прокурор, който е зачислен в самостоятелна форма на обучение, е деканът на факултета доц. д-р Николай Марин, преподавател в катедра „Международно право и международни отношения“.

Новината за научното развитие на главния прокурор Иван Гешев не е съобщена никъде. Няма я в сайта на прокуратурата, нито в профила му в „Туитър“. Такава информация липсва и на сайта на университета, показа проверка на Фрог.

Информацията съобщи регионалният сайт „Струма“, а деканът е потвърдил пред „Сега“, че самият главен прокурор е негов докторант. Гешев ще изследва тема от международното право, но нито той, нито научният му ръководител разкриват подробности на каква е докторантурата, кога и как е бил приет главният прокурор, какви документи, удостоверяващи интересите и постиженията в научната област е представил, и т.н.

Чуждоезикова подготовка е заложена като задължително изискване при кандидатстването за прием на редовни докторанти по „Международно право и международни отношения“. „За научна област, каквато са международното публично право, правото на международните договори, дипломатическото и консулско право, и

международните отношения, владеенето на чужд език е необходимост, особено при разработването на дисертационен труд с оглед изследване и анализ на чуждестранния опит, наличието на специализирани научни изследвания и библиографска справка, а също така и на традициите и научните достижения в разглежданата област.“, пише още в изискванията.

Според справката с документите на Иван Гешев, които са публикувани на страницата на Висшия съдебен съвет при избора му за главен прокурор ясно се вижда, че той не знае никакъв чужд език.  Освен това в автобиографията си вместо чужд език Гешев е посочил „майчин – български“.  Не на последно място, в  кадровата му справка, приложена към конкурсните документи, графата за чужди езици е празна.

Интересно е още, че името на Иван Гешев не фигурира в Академичната информационна система. За разлика от редовните докторанти, които държат изпит по специалността и чужд език, според вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ тези в самостоятелна форма се приемат без изпит през цялата академична година, след представяне на проект на дисертационния труд, разработен в основната му част.

Припомняме, че Иван Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. По време на кампанията му за главен прокурор едно от десетките писма в негова подкрепа бе именно от ректора на Югозападния университет в Благоевград. Ректор на Югозападния университет е проф. д-р Борислав Юруков, избран миналия ноември за втори мандат. В качеството си на зам.-главен прокурор Гешев беше официален гост на церемонията по дипломирането на абсолвенти там през април 2019 г.

Според утвърдената процедура на университета, „зелена светлина“ за придобиването на образователна и научна степен (ОНС) доктор дава факултетният съвет. След  това  ректорът издава заповед за зачисляване на докторанта въз основа на решението на факултетния съвет, с която определя формата и срока на докторантурата, научния ръководител и катедрата, в която ще се обучава докторантът. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, с минимален срок за обучение 2 години.

Докторантите, приети в самостоятелна форма, които не работят по основно трудово правоотношение с ЮЗУ „Неофит Рилски“, заплащат за обучението си ежегодно сума в размер на 4 минимални работни заплати. И тъй като не е в редовна форма, главният прокурор няма да получава месечна стипендия от 500 лв. Във вътрешните правила обаче е разписано, че независимо от формата, обучението на докторантите включва научноизследователска (художествено-творческа) дейност, включително участие в научни проекти, посещение и участие в учебни курсове (лекции, семинари, туториали и др., преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни), изпити, предвидени в индивидуалния учебен план, защита на докторска дисертация.

Източник: FrogNews

Сподели: