Начало FrogNews Енергийната комисия прие ветото на Радев върху промени в Закона за енергетиката
0

Енергийната комисия прие ветото на Радев върху промени в Закона за енергетиката

0

Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев от парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“ каза, че не може да има разпоредби от закона, които да се отклоняват от общоевропейската уредба.

Затова депутатите от енергийната комисия приеха проблемният параграф 24 да отпадне и параграф 25 да стане 24. По този начин промените в Закона за енергетиката ще се гласуват отново в пленарна зала и законът ще може да влезе в сила без оспорения от президента параграф.

Припомняме, че държавният глава Румен Радев подписа указ, с който връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.

Депутатите решиха до синхронизирането на търговските платформи на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД до 31 декември 2023 г. към 15-минутен период на доставка финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния системен оператор, да се извършва на времеви интервал от един час. Вносител на промените е Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

В мотивите на президента се посочва, че с параграф 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се стига до отклонение от общоевропейската уредба, като се препятстват нейните социално-икономически ползи в България. С разпоредбата се предвижда до края на 2023 г. финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния системен оператор, да се извършва на времеви интервал от един час. Радев допълва, че европейското изискване е този времеви интервал да е 15 минути.

Според президента е приета разпоредба, която се отклонява от посочените норми. „Тя отлага вече въведеното в България задължително балансиране за 15 минути и връща сетълмента, извършван на времеви интервал от един час“, сочат мотивите на ветото. Държавният глава смята, че ако периодът на сетълмент не е максимално близо до часа на доставка, резултатът ще е по-неточно прогнозиране от страна на търговските участници и отчитане на по-високи количества търговски небаланси, отбелязва БТА.

Източник: FrogNews

Сподели: