Начало FrogNews Соломон Паси: България и Румъния са част от Шенген съгласно Договора за присъединяване
0

Соломон Паси: България и Румъния са част от Шенген съгласно Договора за присъединяване

0

АKT
относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори
Член 4
1. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, интегрирани в рамките на Европейския съюз чрез протокола, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност (наричан по-нататък “Протокола от Шенген”), и актовете, които се основат на тях, или които по друг начин са свързани с тях и са посочени в приложение II, както и всички бъдещи такива актове, приети преди датата на присъединяване, са задължителни и се прилагат в България и Румъния от датата на присъединяване.
•••
Това, което остава и се очаква е решение да се вдигнат вътрешните граници.

Соломон Паси, Фейсбук

Източник: FrogNews

Сподели: