Начало FrogNews Русия обяви сферите, от които няма да се мобилизират запасняци
0

Русия обяви сферите, от които няма да се мобилизират запасняци

0

В съобщението се казва, че с цел осигуряване на работата на отделни високотехнологични отрасли, а също на финансовата система на Русия, е взето решение да не бъдат мобилизирани граждани с висше образование, работещи във фирми, свързани с информационните технологии, телекомуникационните оператори и средствата за масова информация, а също в сферата на националната платежна система, инфраструктурата на финансовите пазари и банковото дело.

Източник: FrogNews

Сподели: