Начало FrogNews ВАС обяви решение в подкрепа на електронния подпис в изборния процес
0

ВАС обяви решение в подкрепа на електронния подпис в изборния процес

0

Върховните магистрати приемат, че изискването на ЦИК противоречи на разпоредби от националното и европейското законодателство. Общият принцип е, че документите могат да бъдат подписани с ръчно положен подпис или с квалифициран електронен подпис.

Съгласно Закона за електронното управление, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответните актове. Аналогична е разпоредба от Административнопроцесуалния кодекс.

Източник: FrogNews

Сподели: