Начало FrogNews МИ: 72-ма души са освободени от 13 декември до 1 август
0

МИ: 72-ма души са освободени от 13 декември до 1 август

0

1. Съгласно предоставена от директора на дирекция „Човешки ресурси“ на Министерството на икономиката и индустрията официална справка за периода 13 декември – 1 август списъкът на освободените служители е 72-ма човека. Следва да се има предвид и че Министерството на икономиката е било разделено на две институции и в този смисъл (извън цитираните бройки) редица служители са предпочели да продължат кариерата си в Министерството на иновациите и растежа.

2. Списък на публичните предприятия, споменати в днешната пресконференция и промените в техните органи на управление и контрол през последните месеци (моля вижте Таблица 1). Съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица, търговският регистър е публичен и всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, откъдето се потвърждава изнесената информация.

3. Съгласно Закона за публичните предприятия (чл. 22, ал.2) съветите на директорите на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко от петима членове. „Държавна консолидационна компания“ ЕАД по смисъла на закона е „голямо“ предприятие. Въпреки това неговият Съвет на директорите до август месец се е състоял от четирима членове.

4. Последното редовно заседание на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение е проведено на 27.06.2022 г. Съгласно чл. 64 ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба Междуведомствената комисия се произнася по постъпилите заявления за издаване на разрешения в 30-дневен срок от датата на получаването им. Предвид законоустановения срок до 27 юли т.г. е следвало да се проведе следващото редовно заседание на комисията.

Източник: FrogNews

Сподели: