Начало FrogNews КПКОНПИ предаде на данъчните бившия кмет на Благоевград Камбитов
0

КПКОНПИ предаде на данъчните бившия кмет на Благоевград Камбитов

0

На 14 март 2022 г. с решение на Върховния административен съд е оставено в сила решението на Административен съд – Благоевград за установяване конфликт на интереси на Атанас Камбитов. Производството пред КПКОНПИ срещу него е започнало по сигнал, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на дружество „Старт 2015“ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала счетоводителката на Камбитов с инициали Р.Ш.

В периода между 25 септември и 3 октомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той е провел извънредно Общо събрание на „Старт 2015“ ЕООД и е разпределил дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015 – 2016 г. Сумата му е изплатена от Р.Ш., в качеството ѝ на счетоводител на дружеството, по банков път. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си.

На 17 септември 2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на „Старт 2015“ ЕООД, като новият е „Старт Груп 2020“ ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата купени през 2016 и 2017 г. имота частна общинска собственост, преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им.

Като кмет той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице.

Върховните магистрати са приели, че решението на Антикорупционната комисия е в съответствие с материалния закон и са го оставили в сила, като са отхвърлени жалбите, подадени от Камбитов.

Източник: FrogNews

Сподели: