Начало FrogNews Уволнения по високите етажи на НКЖФ
0

Уволнения по високите етажи на НКЖФ

0

С друга заповед на премиера от длъжността заместник-председател на Държавната агенция за българите в чужбина е освободена Елисавета Тасова-Павлова.

Националният компенсационен жилищен фонд е създаден по силата на чл.5, ал.1 от приетия от Великото народно събрание Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, обнародван през 1991 година.

Ръководен орган на фонда е Управителен съвет, който се състои от 7 членове, назначени от председателя на Министерски съвет за срок от 5 години.

За оперативна работа по управлението на фонда е създаден постоянно действащ Изпълнителен орган. Той е с численост на персонала 9 бройки, включително изпълнителен директор.

Управителният съвет е утвърдил по предложение на общинските съвети 152 местни комисии към общините от представители на общинските съвети, общинската администрация и организациите, представляващи гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Източник: FrogNews

Сподели: