Начало FrogNews Съкращават срока за подаване на жалби пред ЕСПЧ
0

Съкращават срока за подаване на жалби пред ЕСПЧ

0

Бъдещите жалбоподатели трябва да имат предвид, че при несъобразяване с новия по-кратък срок това ще доведе до обявяване на жалбата им за недопустима от Съда, уточняват от правосъдното министерство.

Новото правило е разписано в Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи. То влезе в сила на 1 август 2021 г. след подписването и ратифицирането му от 47-те страни членки.

Изменението на срока няма обратна сила и не се прилага за жалби, при които окончателното вътрешно решение е взето преди привеждането на новото правило в действие.

Източник: FrogNews

Сподели: