Начало FrogNews ЧЕЗ Разпределение не планира изключване на електрозахранването в големи части то София на 15 октовмри
0

ЧЕЗ Разпределение не планира изключване на електрозахранването в големи части то София на 15 октовмри

0

За информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им, както и дали в момента има активно прекъсване, трябва да се въведе клиентски номер на адрес: https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya

Източник: FrogNews