Начало FrogNews Христомир Брънзов: Прахът и изгарянето на биомаса са най-голeмите замърсители на въздуха в София
0

Христомир Брънзов: Прахът и изгарянето на биомаса са най-голeмите замърсители на въздуха в София

0

Прахът в града е един от най-големите замърсители. Този прах си стои. Той е на улиците, по сградите, по покривите на сградите. Гумите също генерират фини прахови частици /ресуспензия/. Това каза проф. Христомир Брънзов по БТВ.

През цялото време това замърсяване остава. В определени моменти превес има изгарянето на въглища и сулфати от електрически централи. Апаратурата е в ж. к. „Младост“. Изследването е дълго-една година.

През зимата на първо място замърсител е изгаряне на биомаса /изгаряне на дървесина и всичко, което може да гори/ и ресуспензия. Всички знаете за праха от Сахара, идват от хиляди километри. Фини прахови частици идват от съседни държави-Македония, Сърбия.

Изпращаме резултатите в Хърватска и Финландия. Химичните профили се обработват с американски модели и така преценяваме кой е източника. Така успяхме да създадем система за изясняване на източниците на замърсяване.  Автомобилити имат и друг принос-суспензията. Когато няма вятър-основен замърсител са колите.

Източник: FrogNews