Начало FrogNews Министър Панайотов: Има нарушения на финансовата дисциплина в дружества към МО
0

Министър Панайотов: Има нарушения на финансовата дисциплина в дружества към МО

0

„Проверките констатираха нарушения относно спазването на финансовата дисциплина, неспазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, неефективен контрол по отношение на изпълнението на сключените договори за строителство. В повечето от търговските дружества липсваха контрольори съгласно чл. 144 на търговския закон”, уточни той.

„Проверката в ГД „Инфраструктура на отбраната“ приключи с констатации, че 80% от всички обществени поръчки в областта на инфраструктурните проекти през 2020 г. са сключени без проучване на пазара и с директно възлагане на определени изпълнители. Договорите, свързани с инфраструктурата за придобиване на новите изтребители F-16, са сключени като договори за инженеринг, включващ двуфазно проектиране, разработване на идеен и работен проект, след което се възлагат строително-монтажните работи. В договорите не е предвиден краен срок, в който следва да са готови проектите, включващ срока за одобрение от страна на възложителя. В тази връзка все още не е приключил първият етап на проектирането. Т.е. по повечето договори няма одобрен идеен проект все още. Това налага заключението, че е на лице закъснението от 7-8 месеца. 95% от сключените договори, що се касае инфраструктурата по придобиване на F-16, са разплатени авансово. Преведени са 184 милиона лева. Макар формално да не е нарушен законът на обществените поръчки, резултатите са негативни и са на лице индикатори за корупция“, разкри министър Панайотов.

Относно проверката във „Военни клубове и военно почивно дело” той заяви, че за втора поредна година е констатирано, че текат ремонти във военно-почивните бази в Созопол и Несебър.

„Те са разплатени авансово и при условие, че въпреки липсата на необходимото качество няма възможност за връщане на парите. Това довежда до намалена леглова база, включително на връщане на пари по вече закупени карти за почивки от военнослужещите и техните семейства“, каза още министърът на отбраната.

Източник: FrogNews