Начало FrogNews България е първа по риск от завладяване на бизнеса сред 4 изследвани държави
0

България е първа по риск от завладяване на бизнеса сред 4 изследвани държави

0

Изследвани са секторите на строителството, търговията на едро с горива и търговията на едро с фармацевтични продукти, както и регулаторни и контролни институции. Анализът обхваща десетгодишен период, уточни той.

Секторният анализ на корупционните практики е показал еднозначно, че страната ни е най-рискова в областта на обществените поръчки в сравнение с другите три държави.

„България категорично излиза на първо място по отношение на няколкото индикатора, които го оценяват“, коментира Тодор Галев.

„Завладяването на държавата означава, че частни интереси са завладели ключови държавни институции“, подчерта той.

Според него е налице „нездрава среда, в която реално погледнато няма гаранции за нормални бизнес отношения“.

Галев е бил изненадан, че в краткия живот на парламентарната комисия за ревизия на досегашното управление се е появило свидетелство като разказаното от бизнесмена Светослав Илчовски, не защото такива липсват, а защото „обезвереността в намирането на справедливост в България, използвайки българските държавни институции, е много висока“.

Тодор Галев не очаква прокуратурата да се активизира, защото по думите му част от проблема е завладяването на законоприлагащите институции.

Източник: FrogNews