Начало FrogNews Адвокат пита шефа на МВР за нощта, в която полицията преби невинни протестиращи
0

Адвокат пита шефа на МВР за нощта, в която полицията преби невинни протестиращи

0

Адвокат Албена Белянова попита шефа на МВР Христо Терзийски за това дали в кървавата атака на полицията на 2-ри септември на прощад ”Независимост” в София участие са взели и частни охранителни фирми. Тя задава и други важни въпроси чрез Заявление за достъп до обществена информация. Ето какво точно Белянова попита вътрешното ведомство:

До
Г-н Христо Терзийски
Министър на вътрешните работи
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
от адв. Албена Божидарова Белянова, адрес за кореспонденция: a_belyanova@abv.bg
Уважаеми министър Терзийски,
Предвид големия обществен интерес по въпроса за действията на МВР по охрана на обществения ред в периода от 09.07.2020 г. до настоящия момент, както по въпроса за законосъобразното и в интерес на обществото разходване на публичните финанси и на основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена следната информация:

1. Служители и лица от кои сили за сигурност и охрана извън МВР са осъществявали охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред от 09.07.2020 г. до настоящия момент?

2. В случай че сред служителите и лицата от силите за сигурност и охрана извън МВР, които са осъществявали охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред от 09.07.2020 г. до настоящия момент, попадат търговци, извършващи частна охранителна дейност:

2.1.На кои търговци, извършващи частна охранителна дейност в посочения период, МВР е възложило осъществяване на охрана, на какво правно основание, при какви критерии и за какъв период?
2.2.Какъв е общият размер на договореното/ платеното възнаграждение за посочения прериод?
2.3.Какви са правата и задълженията на търговците, извършващи частна охранителна дейност, при извършване на охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред (в т.ч. облекло, средства за защита)?
2.4.Осъществяван ли е в посочения период контрол за спазване на задълженията на търговците, извършващи частна охранителна дейност и от кого?

3. На 02.09.2020 г. използван ли е от МВР/ от служители и лица от сили за сигурност и охрана извън МВР нервно-паралитичен газ, съдържащ веществото „хлорпикрин“?

Източник: FrogNews