FrogNews

Ченалова: Грижата за децата- 360 грама кашкавал и 3,8 килограма краставици

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г. , вх. №РУО1-8380/15.04.2020 г., по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Това са плодове, зеленчуци и млечни продукти – единствено сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка.

Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете от първа до 4 група в детска градина за ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ и допустимите размери на порциите е 360 ГРАМА КАШКАВАЛ и 3,8КГ КРАСТАВИЦИ.

ЗА ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ДЕЦАТА – ТОЛКОВА.

За колекторските фирми – 75млн
За физ. лица и малкия и среден бизнес – многобройни и неосъществими условия за получаване на кредити.

Безвъзмездна помощ – в другите държави.

Източник