Начало Биволъ След сигнал на “Биволъ” Министърка не знае за кредитите на Пеевски и акциите на ПИБ. ГДНП, ДАНС, БНБ и Прокуратурата проверяват ББР

След сигнал на “Биволъ” Министърка не знае за кредитите на Пеевски и акциите на ПИБ. ГДНП, ДАНС, БНБ и Прокуратурата проверяват ББР

0

От май 2021 г. насам или половин година продължава проверката на Българската банка за развитие (ББР) на кредитите към дружествата, свързани с депутата от ДПС Делян Славчев Пеевски. Докладът за проверката все още не е постъпил, гласи официалното писмо на служебния министър на икономиката Даниела Везиева до Министерски съвет (МС) и „Биволъ“. Същевременно сигнала на „Биволъ“ за ББР проверява Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) към Министерството на вътрешните работи (МВР).  А паралелно в държавната банка върви проверката на Българската народна банка (БНБ), Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Прокуратурата, става ясно от писмото на министърката. Върховна касационна прокуратура отделно проверява как колекторската компания „Св. Георги Груп“ ЕАД е получила кредит от ББР, който според Даниела Везиева е законен и се обслужвал редовно. Министърката обяснява и как ББР е закупила акциите на ПИБ, като сделката започва да изглежда едва ли не перфектна. 

Кирил Петков и “разпитът” му на топмениуджмънта на ББР (Снимка: “Капитал”)

Служебното правителство на Стефан Янев, назначено от президента Румен Радев, донякъде запазва бюрократичния стил, наложен през 12-те години на диктатурата на експремиера Бойко Борисов и клептократската му политическа партия ГЕРБ.

4-5 месеца министърът на икономиката Кирил Петков не е отговорил и дума на „Биволъ“ относно сигналите на медията ни до Комисията „Mанолова“, до президента и премиера, относно ситуацията в ББР – кредитите към Делян Пеевски, сделката за придобиване на акциите на „Първа инвестиционна банка“ АД и съмнителните сделки смколекторската компания „Свети Георги Груп“ ЕАД.

Накрая, след като всеки месец Отдел „Приемна“ към Министерски съвет, изпращае по писмо до Министерството на икономиката относно необходимостта да отговорят незабавно на „Биволъ“ за ББР, наследилата Кирил Петков министърка Даниела Везиева отговаря доста формално в 5 страници.

От 5-те страници (вижте документа в неговата цялост долу) над половината са общоизвестни факти, извадки от нормативните актове и публични решения. Отговорите по същество от страна на служебната икономическа министърка общо взето се ограничват с „липсата на информация“ по текущите многобройни проверки и разследвания. 

КЗК остави ББР да купи дела в ПИБ над пазарната цена

Проверката за кредитите за Пеевски – доникъде?

Над 6 месеца 2 служебни кабинета и двама служебни министри на икономиката – Кирил Петков и наследилата го Даниела Везиева, не са в течение за това какво е станало с проверката на ББР за кредитирането на дружествата около депутата на ДПС Делян Славчев Пеевски.

„Що се отнася за наличието на кредити на Делян Пеевски като физическо лице или като собственик, съдружник, управляващ и представляващ търговски дружества-клиенти на Банката, приложено Ви представям отговор, наш изх. No. 02-00-38 от 26.08.21 г., до г-н Йордан Цонев-народен представител в 46-то НС, касаещ въпроса с кредитите.  

В контекста на отговора, към настоящия момент в министерството на икономиката не е получен окончателен доклад от ББР ЕАД за резултата от проверката за наличие на кредити, който доклад ще бъде изискано да представи на министерството.“

Делян Пеевски преди диетата “Магнитски” (Снимка: FrogNews)

Даниела Везиева уверява, че още през юли, когато сигналът на „Биволъ“ до президента Румен Радев и служебния министър-председател Стефан Янев, е подаден официално, е надлежно уведомена и ГД „Национална полиция“.

„Сигналът на „Биволъ“ е изпратен и до МВР, където е образувана проверка от Главна дирекция „Национална полиция“. По повод на проверката е отправено искане от ГДНП до министерство на икономиката, на което е отговорено с наше писмо, изх. No. 24-00-108 от 23.07.2021 г.“.  

Според Даниела Везиева обаче не липсвали и други проверки в ББР от страна на регулаторните и компетентните институции, за които тя споменава в писмо до МС и „Биволъ“.

„В „Българската банка за развитие“ ЕАД се извършват проверки от компетентните органи – БНБ, ДАНС, Прокуратура, но не разполагаме с официална информация за резултатите т проверките“.

Това означава ли, че министърът разполага само с неофициална информация за извършваните от службите и банковия регулатор проверки в най-богатото държавно дружество под шапката на икономическото ведомство?

Нито дума за санкциите по Закона “Магнитски” и списъка на ексминистъра на финансите Асен Василев по повод лицето Делян Славчев Пеевски в официалното писмо на Даниела Везиева няма.

Scanpage 0

Писмо на Даниела Везиева до Министерски Съвет и "Биволъ" (Източник: "Биволъ")

Инвестицията на ББР в ПИБ била законна борсова сделка?

Не е много по-ясен и бюрократизираният от юристите отговор на служебния министър на икономиката Даниела Везиева и за сделката за придобиване акците на Първа инвестиционна банка (ПИБ) АД от страна на ББР, извършено по настояване на експремиера Бойко Борисов и бившия му финансов министър Владислав Горанов.

Министърката припомня, че „както е известно, с Решение 612/23.07.2020 г., Комисията за защита на конкуренцията се произнася, че придобиването от страна на ББР на 18,35% от капитала ПИБ АД през Българска фондова борса, като придобиването е вписано в книгата на акционерите, поддържана от „Централен депозитар“ АД“.

Става ясно обаче, че всички процедури на ниво управата на банката и регулатора – КЗК, са минали за един ден.

„Информацията, с която разполага министерство на икономиката е, че емисионната стойност на акциите от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД е определена с решение на Управителния съвет, взето на 22.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на 22.04.2020 г., при спазване на изискванията на чл. 176 от ТЗ и е залегнала в проспекта на първично публично предлагане, одобрен от Комисията за финансов надзор на 23.04.2020 г.“.

Пояснява се, че предишният УС на ББР ЕАД по време на министър Владислав Горанов е  едва ли напълно. Спазил бил законовата процедура по сделката, нищо че е бързано и всичко е подготвено за един ден.

Даниела Везиева цитира Международния стандарт за финансово отчитане 13 (МСФО 13), според който „справедлива стойност“ на акциите на ПИБ трябвало да отговаря на определението: „Цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване“.

Директор в ББР номинира Александър Андреев за шеф на ЦИК

Според служебната министърка, ПИБ е била закупена едва ли след анализиране на регионалния пазар на кредитните институции:

„За референция са използвани и пазарни коефициенти на банки аналози в Централна и Източна Европа“.

Накрая, Даниела Везиева обяснява как е постигната цената на акция за ПИБ, платена от ББР, при положение, че е била почти двойно над тази на Българската фондова борса към онзи момент от лятото на 2020 г.

„Взета е предвид и балансовата счетоводна стойност на акция (8,87 лв.), която съществено надхвърля пазарната цена на акциите на емитента“.

Като според ресорната министърка, „ по този начин аналитично е била достигната средноаритметичната стойност от 5,93 лв. на акция“.

Не е ясно вярва ли наистина Даниела Везиева, че нейният предшественик на поста в кабинета „Борисов“ Емил Караниколов и тогавашният финансов министър Владислав Горанов са били толкова добри професионалисти, че са издействали и „намаление“ на цена на акция за ББР.

Владислав Горанов и Емил Караниколов “уредиха” ББР с акциите на ПИБ над пазарната цена (Снимка: News.bg)

Зашото тя пише по повод крайната цена, надхвърлила, като е известно, двойно борсовата, следното:

„Емисионната стойност на акция от 5 лв. е определена след допълнително приложена отстъпка от 15%, с цел привличане на по-широк интерес към емисията“.

Бившата съветничка на Кирил Петков, наследила от него икономическото ведомство, цитира и законодателството, очевидно, за да успокои МС и медията ни, че няма проблем с изкупените от ББР акции на ПИБ.

„Балансова стойност на акция“ съгласно параграф 1, т.20 ДР на ЗППЦК (Закона за първичното публично предлагане на ценни книжа – бел. ред.) се определя въз основа на баланса на емитента като собствен капитал на емитента, разделен на броя издадени акции“.

Накрая, се оказало, че капиталът на ПИБ е бил около милиард лева – 975,9 млн. лв., което според писмото на Даниела Везиева, обяснява стойността на акциите й.

„Към 31.12.2019 г. стойността на собствения капитал по консолидирания баланс на ПИБ АД е 975 944 хил. лв., като балансовата стойност на акция на консолидирана основа възлиза на 8.87 лева“.

Не ли е била работата на служебните министри да направят пълна ревизия на решенията на предишните управляващи в кабинета „Борисов“, а не да им потвърждават „законността“ на действията, довели до тяхната загуба на изборите? Нито дума в “писаниците” на юристите на министерството няма и за усилия, които би трябвало да се полагат, за да се накара ПИБ да си изкупи обратно дела, придобит от ББР.

Припомняме, че “Биволъ” в качеството си на партньор на WikiLeaks първи е цитирал грамите на бившия посланик в София Джон Байърли, който преди години е споменал ПИБ като една от “банките гнили ябълки” на българския пазар.

Досиетата FinCen: Държавната ББР обслужва сметки свързани с бандитизма и оръжия за Ислямска държава

Сделката с колектора „Св. Георги Груп“

Същевременно ВКП проверява кредитирането на ББР от страна на дружеството „Свети Георги Груп“, признава Даниела Везиева:

„Полученият кредит от „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) е предмет на проверка от Върховна касационна прокуратура, отдел 01 „Специализиран“ от 2020 г., но в министерството на икономиката няма информация за резултатите от нея“.

По-рано тя прави отново дълъг преглед на описваните вече от институциите и медиите факти за сделката. Даниела Везиева възлага отговорността върху две банки сделката с колекторската компания за изкупуване на просрочените задължения на клиентите им.

Тя разделя сделките на две части: „Преговорите по първата част стартират през 2019 г. между „Общинска банка“ АД и „Юробанк България“ АД от една страна и „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) от друга страна, като предмет на сделката е изкупуване на големи портфейли с просрочени вземания“.

“Анализиране” на грамата “Гнили яълки” в ефира на Би Ти Ви (Снимка: Архив на “Биволъ”)

„Изборът на „Свети Георги Груп“ ЕАД за контрагент по договорите за цесия е осъществен от страна на горепосочените две банки в резултат а преговори и тръжна процедура, като „Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР) няма никакво участие в този процес, не е страна по сключените договори за цесия и няма отношение за определяне на съдържанието на портфейлите с вземания“.

Но през същата 2019 г. ББР с принципал в лицето на тогавашния министър на икономиката Емил Караниколов („Атака“) очевидно приема за надежден клиент „Свети Георги Груп“, без да е ясно на какво основание.

„Процедурата по финансиране с цел заплащане продажната цена по двете цесии стартира през есента на 2019 г., като в нея участва и ББР. Сключването на договора за кредит между ББР и „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) става през март 2020 г.“.

Тогавашният скандален борд на ББР под ръководството на бившия депутат на ГЕРБ и експредседател на КФН Стоян Мавродиев бил „извършвал обстойна проверка“ на колекторската компания.

„От ББР е извършено проучване както на „Свети Георги Груп“ ЕАД, така и на свързаните с него лица, включително и на „С.Г.Груп“ ЕАД, при стриктно спазване на Насоките на Европейския банков орган относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) номер 575/2013“, пише в писмото на Везиева.

“Биволъ“ призовава Служебното правителство да сигнализира Кьовеши

Според нея била „събрана информация за фирмата-кредитополучател и нейните действителни собственици в съответствие с законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

„Събрана и анализирана е финансова и счетоводна информация за кредитополучателя и свързаните с него лица, както и за техните обороти, активи, включително и персонала им“.

Според икономическата министърка, бил извършен и „икономически анализ“: „извършена проверка на собствеността на множество недвижими имоти, обезпечаващи вземанията, предмет на цесиите“.

„Договорът е одобрен от предишното ръководство на ББР АД с мотив, че той съответства с разпоредбите на Закона за ББР и Устава на дружеството“.

Все пак, Даниела Везиева, в качеството й на отиващ си министър на икономиката в служебния кабинет на Стефан Янев, успокоява данъкоплатците, че назначеният от бившия й шеф Кирил Петков нов УС на ББР знаел кое е добро и кое е лошо.

„Въпреки това, позицията на настоящия НС (надзорен съвет – бел.ред.)  на банката е, че подобен кредит не следва приоритетите на банката, указани в чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от Закона за ББР и мисията на банката, определанв стратегията й“.

Също така служебнатата икономическа министърка не пропуска да похвали, ако не и да рекламира, колекторската компания, получила изгоден кредит от ББР по време на скандалното управление на групировката Борисов – Караниколов – Мавродиев.

„По информация на ББР ЕАД, към настоящия момент, кредитът се обслужва редовно, жез допускане на посрочния и при спазване на поставените условия, съгласно договора за банков кредит“.

Сградата на ББР Снимка: България Он Еър

То не оставаше и монополистът на пазара на колекторския бизнес да е просрочвал вноските си по кредит към държавна банка?Тогава регулаторните органи направо трябваше да бъдат закрити, поради липсата на какъвто и да било даже формален смисъл от съществуването им.

„Биволъ“ разполага с данни за част от цесиите на по този казус, които ще ги публикува след съответната подготовка.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Последвайте:
Николай Марченко е журналист, специализиран в икономически и международни теми Работил е във в.“Сега“, бизнес портала LiveBiz.bg. Бивш кореспондент в София на авторитетния руски в.“Коммерсантъ“. Почерпете Николай и гарантирайте така неговата авторска мотивация, нашата редакционна независимост и Вашето читателско право на честна и обективна журналистика.
Последвайте:
Latest posts by Николай Марченко (see all)

Източник: Биволъ