Начало E-vestnik Доган: Непълнотата, незавършеността и дефицитът от цялостност ще бъдат атрибутивна особеност…
0

Доган: Непълнотата, незавършеността и дефицитът от цялостност ще бъдат атрибутивна особеност…

0

Ахмед Доган. Снимка: Ани Петрова, БНР

Философски разсъждения на Ахмед Доган за положението в света, извадки от негова статия за юбилейния сборник „Философи 1981. 40 години по-късно. Продължаващи истории“. 10 страници от статията са пуснати в сайта на ДПС:

„Ние сме в начален етап на Фундаментална промяна на Духа на нашето време: от относително стабилната онтологична структура на планетарното геополитическо и социално време, преминаваме в нестабилен, несигурен и рисков динамично-функционален глобален свят. Разбира се, това априори означава, че непълнотата, незавършеността и дефицитът от цялостност ще бъдат атрибутивна особеност на нашите знания и действия на социално-икономическо и геополитическо равнище. Този преход е толкова съществен, че по скалата на промените в цивилизационното световъзприятие и светоотношение, ще се равнява на труса, който предизвика Ренесанса след близо десет века господство на средновековния светоглед в европейската цивилизация“

„По ирония на Историята, само след няколко десетилетия, впечатляващият икономически възход на комунистически Китай демонстрира, че в геополитическо измерение керванът на Историята продължава, а в определен онтологичен смисъл и тепърва започва. И това обстоятелство е най-притеснителният феномен за евроатлантическата онтологична визия за развитието на света. Въпрос на време е Китай да се превърне в доминиращ колос в планетарен мащаб.“

Източник: e-vestnik.bg

Сподели: