Начало Анализи От февруари досега АКФ отправи седем запитвания за достъп до обществена информация относно прекратената днес поръчка за реконструкция на баня „Овча купел“

От февруари досега АКФ отправи седем запитвания за достъп до обществена информация относно прекратената днес поръчка за реконструкция на баня „Овча купел“

0

Поради липсата на прозрачност за фактите по обновяването на баня „Овча купел“, от февруари 2021 г. до сега Антикорупционният фонд (АКФ) отправи седем запитвания по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички отговорни институции.

Изненадващо на 13 април,  ден преди отварянето на офертите по последната от трите за последните 2 години обществени поръчки, зам.-кметът на София Тодор Чобанов е решил да прекрати търга. Мотивите му са били, че според договора за европейско финансиране средствата са отпуснати само за строителните дейности, но не и за изготвянето на архитектурни проекти – в противоречие на обявеното в поръчката. Днес от пресцентъра на Столична община съобщиха и че зам.-кметът Тодор Чобанов, който от години отговаря за съдбата на баните в София, е бил освободен от длъжност.

„Прекратяването на тази спорна обществена поръчка е победа за обединените усилия на гражданското общество и експертната общност“, коментира адв. Деница Руканова от правния екип на АКФ.

Още от февруари 2021 г. АКФ започна наблюдение[1] на инвестиционните намерения и последвалите ги редица обществени поръчки на Столична община относно адаптацията на банята в Овча купел – културна ценност с местно значение, дело на знаменития български архитект от XX в. Г. Овчаров. Реконструкцията на банята се осъществяваше по европейски проект BG05M2OP001-1.001-0001-C03 – Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Подадените от АКФ седем запитвания целяха да изяснят дали процедурите, предприети от Столична община и Регионалния исторически музей – София съответстват със законодателството в областта на опазването на културното наследство, обществените поръчки, етапите на инвестиционно проектиране и изискванията към инвестиционните проекти спрямо културни ценности, както и законосъобразното разходване на европейски фондове.

Запитванията имаха за цел да отговорят на основателните съмнения сред експертната общност и гражданите на София за това, че:

  • банята ще бъде превърната в научен център по европроект, а не в обществено достъпен балнеоложки център в полза на гражданите;
  • има сериозни разминавания в процеса на инвестиционно планиране и при подготовката на обществените поръчки за реставрацията и адаптацията на сградата, включително проблеми при съгласуването на проектите с Института за недвижимото културно наследство поради недопустимо добавяне на нови функции към тези на баня;
  • който и да спечели поръчката е бил задължен да надгради готовия идеен проект на арх. Константин Пеев, управител на „Екса арт“ ЕООД, за което той е щял да получи от бъдещия изпълнител на адаптацията 296 800 лева без ДДС.

 

„Сред най-значимите нередности по реконструкцията на банята в Овча купел са липсата на ясна визия на Столична община за съдбата на културното наследство на София и по-конкретно в запазването му в автентичен вид, но и за оптимално оползотворяване на термалните ресурси на София, с каквито малко световни столици разполагат.“ допълва адв. Руканова.

„Не на последно място, и в трите обявявани и прекратявани досега поръчки има сериозни проблеми: неспазване на законните процедури по съгласуване на архитектурни проекти, липсата на архитектурен конкурс и обсъждане, както и ограничаването на конкуренцията с липсата на уредени авторски права с автора на идейния проект – арх. К. Пеев от „Екса арт“ ЕООД. Това води до абсурдни изисквания в документацията по поръчката, че следващите участници следва да заплатят на автора 296 800 лева без ДДС, ако желаят да са изпълнители по нея, което е недопустимо ограничаване на принципа за конкуренцията.“

 

[1] https://acf.bg/bg/akf-nablyudava-obshtestvena-porachka-za-r/

Източник: Антикорупционен фонд