Начало Антикорупционен фонд Немотивираното освобождаване на председателя на Сметната палата е опит за намеса в работата ѝ

Немотивираното освобождаване на председателя на Сметната палата е опит за намеса в работата ѝ

0
В петък Народното събрание внезапно и скоростно освободи председателя на Сметната палата Цветан Цветков. Това стана с гласовете на т.нар. „хартиена коалиция“ ГЕРБ, ДПС, БСП и „Български възход“, но без публично оповестени мотиви и в нарушение на процедурата за освобождаване на председателя на Сметната палата, която изисква провеждане на публична процедура за избор на нов председател.
Като единствена причина за освобождаването на Цветков беше посочено изтичането на мандата му. Но за изпълняващ длъжността председател беше назначена заместничката на Цветков Горица Грънчарова – Кожарева, независимо от факта, че нейният мандат също е изтекъл.
Проекторешението за смяната беше внесено в деловодството на парламента след започване на пленарното заседание, а текстът на проекторешението се появи на сайта на НС едва след като обсъждането на точката вече беше започнало и то след изричното настояване на депутат.
Председателстващият заседанието Йордан Цонев изчете текста на предложението в зала, за да информира депутатите за съдържанието му.
Припомняме, че през март 2022 година поискахме от Народното събрание да възложи на Сметната палата пълен финансов одит на проекта за удълбочаване на Варненското пристанище. Тогава писахме, че има сериозни съмнения, че чрез схема от незаконни превъзлагания 435 милиона лева публични средства са били източени от държавния бюджет към частни компании.
Два поредни парламента през 2022 година не приеха решение, с което да възложат на Сметната палата искания от нас одит.
От Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2022 става ясно, че палатата се е самосезирала и е включила в дейността си „извършването на одит на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.“
От Програмата става ясно и че в дейността на Сметната палата за същия период са планирани одити и на други привлекли обществено внимание общински и държавни предприятия като „Столичен автотранспорт“ ЕАД, Българска банка за развитие, ТЕЦ „Марица Изток“.
Резултатите по тези одити на публични предприятия все още не са огласени.
През 2022 г. Сметната палата е завършила и публикувала одити и на работата по Автомагистрала „Хемус“, въвеждането на ТОЛ-системата и други ключови казуси от последните години, в които са открити сериозни доказателства за нарушения на закона и корупционни схеми.
Към датата на освобождаването на председателя е текущ и одитът на предизборната кампания за изборите от октомври 2022 г.
Липсата на мотиви за смяната на председателя на Сметната палата, както и нарушенията на процедурата за освобождаването му, оставят сериозни съмнения за опит за намеса в работата на независимия държавен одитен орган, който цели да ограничи и спре работата му по общественозначими казуси и съмнения за корупционни схеми.
Очакваме решението на парламента за освобождаването на председателя на Сметната палата да бъде обявено за противоконституционно от Конституционния съд, тъй като депутатите са прекратили пълномощията му по реда за предсрочно прекратяване по извънредни причини, посочени конкретно и изчерпателно в закона
В случая е налице нарушение, поради липса на която и да е от конкретно изброените причини за предсрочно освобождаване. Единственият законен начин за смяна на председателя е провеждане на публична процедура за избор на нов председател.

Източник: Антикорупционен фонд

Сподели: